gurultu-patıltı

gurultu-patıltı
bax gurultu-nərilti. Günlərin birində qonşumgildən gurultupatıltı eşitdim. S. Rüst..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • səs — is. 1. Qulağa gələn, eşidilən səda; eşitmə orqanının qavradığı şey; ün, səda. Uzaqdan səs gəlir. Zurna səsi. Top səsi. – Həyətdə Cəfər əminin fiti və tənbəl tənbəl atılan addımlarının səsi eşidilirdi. H. N.. // Danışma, oxuma, qışqırma və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şurü şər — f. və ə. qışqır bağır; gurultu patıltı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təlaş — ə. 1) iztirab çəkərək, tələsmə; 2) gurultu patıltı, hay küy, çaxnaşma; 3) səy etmə, çalışma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qiyamət — is. <ər.> 1. Dini etiqadlara görə axırzamanda aləm dağıldıqdan sonra bütün ölülərin dirilib qalxması; məhşər günü. Güman etməyin ki, Şeyx Şəban azan verməyinə muzd alırdı; xeyr, əstəğfürullah, azan verməyi məhz savab əməl hesab edərdi və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qovğa — is. 1. Gurultu, patıltı, çaxnaşma. . . Əsədin bütün kəndə qovğa saldığına və bununla bərabər öz günahını yenə də düşünməməyinə acınıb <müəllim> dodaqlarını çeynəyərək, şəhadət barmağını ona tərəf silkələyib hədələdi. B. T.. // Dava,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təlaş — <ər.> is. 1. Həyəcan, iztirab, təşviş, həyəcan və iztirab içində tələsmə, əl ayağa düşmə, təşvişə düşmə. Tellinin təlaşı <Səfəri> heyrətə gətirdi. . Ç.. Təlaş etmək – bax təlaşa düşmək. <Cəmil bəy Humaya:> Heç quru bir heykəl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avralçılıq — is. Ciddi bir işin çox tələsik, başdansovma, eyni zamanda patıltı gurultu ilə görülməsi (yalnız mənfi mənada işlənir). İşdə avralçılıq və özbaşına axın məhsulun həm keyfiyyətinə, həm də kəmiyyətinə çox pis təsir edir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”